مربی

برای کسانی که تربیت می کنند
مربی

برای کسانی که تربیت می کنند:
پدر
مادر
مبلغ
مداح
معلم
مربی
استاد
روحانی
سرگروه
سخنران
فعال فرهنگی
و...

کانال تلگرام مربی

۵۸ مطلب با موضوع «پند :: فرهنگی» ثبت شده است

تربیت جز با حلم به دست نمی آید

دلسوزی

اصلی ترین ویژگی یک مربی است

در اردو فقط آن وعده هایی از نمازها را جماعت برگزار کن

که متربی ها در زندگی شخصی خودشان آن نمازها را به جماعت می خوانند

گروه هم محضر خداست

هیئت محل گرم شدن است نه گرم کردن

مربی باید بر اثر اخلاص

حکیم باشد وگرنه برای متربیان تمام می شود

گروه های ویژه یا کوچک اند یا بزرگ

کوچک یک تا سه نفر

بزرگ پنج تا شش نفر

گروه چهار نفره ممنوع

چون دچار دو دستگی می شود

مربیگری سه اصل دارد:

دلسوزی

ارتباط گیری

دعوت به آنچه عاملیم

 آفت تقوای مربی

چشم و دستش است