مربی

برای کسانی که تربیت می کنند
مربی

برای کسانی که تربیت می کنند:
پدر
مادر
مبلغ
مداح
معلم
مربی
استاد
روحانی
سرگروه
سخنران
فعال فرهنگی
و...

کانال تلگرام مربی

۱ مطلب با موضوع «پند :: رب العالمین» ثبت شده است

با تجاوز نکردن از شئونات عبودیت

شیوه مربیگری خدا

راهبرد خوبی برای مربیان است