مربی

برای کسانی که تربیت می کنند
مربی

برای کسانی که تربیت می کنند:
پدر
مادر
مبلغ
مداح
معلم
مربی
استاد
روحانی
سرگروه
سخنران
فعال فرهنگی
و...

کانال تلگرام مربی

۱ مطلب با موضوع «تنهاترین سردار» ثبت شده است

من ازت خواهش می کنم

جلوی جمع بگید

آقا دیگه صحبت رفتن نکنه

قلبم دیشب گرفت

والله گرفت
دانلود فیلم